Medarbetare

Vi som skriver här har vissa gemensamma utgångspunkter – de frihetliga idealen – men delar inte nödvändigtvis varandras politiska slutsatser under alla omständigheter. De åsikter som uttrycks i respektive text står endast dess upphovsperson för.

Aron

Kosmopolitisk humanist. Intresserad av det mesta som rör frihet, jämlikhet och tolerans.

Charlotte

Frihetligt vänstersinnad med särskilt intresse för individens rättigheter i det solidariska samhället.

Jimmy

Latteradikal. Intresserad av demokratifrågor, fri rörlighet, mänskliga rättigheter och personlig integritet. Bland mycket annat.

Kalle P

Vänsterliberal som är intresserad av alternativa ekonomiska lösningar, medborgerliga friheter, Europasamarbete, och en vidgad svensk liberal debatt.

Karl M

Humanist med grönt fokus. Främst intresserad av mänskliga fri- och rättigheter, globalt som lokalt.

Masoud

TomTom

TomTom kommer med inlägg från den frihetliga vänsterkanten – företrädesvis med inriktning mot politisk ekonomi och global rättvisa.

Vänstra stranden

Vill bidra till det ständigt pågående politiska samtalet om frihet och jämlikhet. Allt i syfte att bilda opinion, samla, kanalisera och mobilisera medborgarna utifrån ett maktkritiskt perspektiv med solidariteten i fokus.

***

Vill du skriva på frihetligt forum? Anmäl intresse via följande formulär. Vi medarbetare diskuterar det med varandra och fattar beslut efter konsensus.

Annonser
%d bloggare gillar detta: