Archive for usa

Vilket slags motstånd mot kriget i Irak?

Redan i samband med invasionen av Irak den 20 mars 2003 var motståndet starkt i Europa. På årsdagarna har det demonstrerats i nästan alla europeiska huvudstäder, inklusive London. Britterna är ju ändå en viktig del av de villigas koalition. Vi är många som ansåg att invasionen föregrep en politisk process som kunnat störta Saddam, understött den irakiska oppositionen och troligen minskat antal döda civila i relation till ett krig. Vapeninspektörerna ville fortsätta, världssamfundet stod bakom en tung press på Irak och den irakiska politiska oppositionen hade behövt mer tid – allt detta talade för att den amerikanska invasionen föregrep och därmed omintetgjorde en möjlig förändring i Irak.

Läs hela inlägget här »

Annonser

Comments (39)

Om kriget: Vad kämpar vi vänsterliberaler för?

I The Observer kunde man igår läsa ett utdrag ur Nick Cohens nya bok What’s Left: How Liberals Lost Their Way.

Nick Cohen har gjort sig känd som vänsterkolumnisten som kritiserar den liberala vänstern. I hans “Without prejudice”-kolumn brukar Cohen göra gällande att vänstern i allmänhet, och liberaler i synnerhet, den präglas av en otrevlig mjäkighet inför diktaturer och radikal islamism. (Notera: Cohen använder anglo-amerikanskt språkbruk, inom vilket liberaler är vänstermänniskor, “vänsterliberaler”, och Timbro/fp bör betecknas som konservativa.)

Läs hela inlägget här »

Comments (33)