Archive for övervakning

Försvara rätten till anonymitet!

Nu tornar hoten mot den personliga integriteten och de mänskliga friheterna upp sig igen. Björn Elmbrandt fredagskrönika i Studio Ett (SR P1) var ett distinkt stridsrop mot hela den armé av övervakning, kontroll och avlyssning som den nya regeringen övertagit befälet över från den förra.

Läs hela inlägget här »

Annonser

Comments (3)