Archive for makt

Ut med toleransen!

Bevistade igår ett seminarium kring tolerans. Jag har allt mera kommit till insikt om toleransens gränser. För mig är tolerans ett numera så utslitet och meningslöst ord att jag tycker vi borde hysta ut det.

Läs hela inlägget här »

Annonser

Comments (11)

Vem ska integreras?

Per Herngren gästbloggar på frihetligt forum. Per är med i plogbillsrörelsen och tränare i ickevåld. Den egna bloggen heter Civil olydnad och proaktivt motstånd.

Nere på torget i Hammarkullen finns ett Folkets Hus. När Chile Lindo har fest uppe på andra våningen går jag dit för att dansa salsa och träffa vänner. Men Folkets Hus används även på vardagarna. Då och då dyker det upp någon föreläsare från vårt grannsamhälle Göteborg. Föreläsaren forskar kanske på universitetet, eller är med i något kommunalt eller statligt projekt. Ofta berättar talaren hur viktigt det är att vi från Hammarkullen integreras i Samhället.

Läs hela inlägget här »

Comments (4)

högern, vänstern och friheten

Termerna höger och vänster är med oss sedan franska revolutionen 1789. Det är svårt att komma ifrån dem. Från 1789 härstammar också den första deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheter. Där står bland annat att alla människor är födda fria och med lika rättigheter, och att frihet består i rätten att göra vad man vill, så länge det inte skadar någon annan eller begränsar dennes möjligheter att utöva sina mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Läs hela inlägget här »

Comments (30)