Archive for jämlikhet

Dags för liberaler att tänka på avståndet?

Hur stora behöver klyftorna bli för att det inte skall räcka att ”bara” maximera minimum? När blir avståndet en inskränkning av livschanser, när blir koncentration av ägande ett hot mot pluralism?

Läs hela inlägget här »

Annonser

Comments (7)

Ut med toleransen!

Bevistade igår ett seminarium kring tolerans. Jag har allt mera kommit till insikt om toleransens gränser. För mig är tolerans ett numera så utslitet och meningslöst ord att jag tycker vi borde hysta ut det.

Läs hela inlägget här »

Comments (11)

Vänsterliberalism i praktiken

På den vänstra stranden fördes det nyligen en livlig debatt om liberalismen och där skrev signaturen Kalle P: Så, mina vänner, finns det någon som har några bra idéer kring när genombrottet kommer? Vilka trösklar måste överstigas, vilka allianser måste sys ihop? Vilka frågor kan få fler (vanliga) medborgare att beteckna sig som vänsterliberaler? Bra och distinkta frågor!

Läs hela inlägget här »

Comments (33)

högern, vänstern och friheten

Termerna höger och vänster är med oss sedan franska revolutionen 1789. Det är svårt att komma ifrån dem. Från 1789 härstammar också den första deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheter. Där står bland annat att alla människor är födda fria och med lika rättigheter, och att frihet består i rätten att göra vad man vill, så länge det inte skadar någon annan eller begränsar dennes möjligheter att utöva sina mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Läs hela inlägget här »

Comments (30)