Archive for frihet

Försvara rätten till anonymitet!

Nu tornar hoten mot den personliga integriteten och de mänskliga friheterna upp sig igen. Björn Elmbrandt fredagskrönika i Studio Ett (SR P1) var ett distinkt stridsrop mot hela den armé av övervakning, kontroll och avlyssning som den nya regeringen övertagit befälet över från den förra.

Läs hela inlägget här »

Annonser

Comments (3)

Migration som frihet

Det närmar sig återigen jul och i dagar som dessa påminns jag om berättelsen från bibeln om Maria och Josefs flykt med sitt lilla barn till Egypten. Enligt legenden tvingades de unga föräldrarna att fly med sitt barn eftersom de riskerade förföljelse i sitt hemland.

Läs hela inlägget här »

Comments (4)

Några tankar om frihet och trygghet

Utifrån två olika inslag i Sydnytt, SVT:s lokala nyhetsmagasin för sydsverige, vill jag fundera lite om relationen mellan frihet och trygghet. Det handlar om två inslag på temat hemlöshet. Jag har inte fördjupat mig i de fall som de berättar om utan vill använda dem som en ingång till en mer principiell diskussion. Min förhoppning är att utifrån dem ytterligare kunna fördjupa Jimmys ifrågasättande av vår traditionella syn på högern, vänstern och friheten. I Sverige har, inte minst genom de bilder av sig själva partierna spridit, frihet kommit att förknippas med höger (Moderaterna) och trygghet med vänster (Socialdemokraterna). Men är trygghet och frihet bipolära begrepp?

Läs hela inlägget här »

Comments (12)

högern, vänstern och friheten

Termerna höger och vänster är med oss sedan franska revolutionen 1789. Det är svårt att komma ifrån dem. Från 1789 härstammar också den första deklarationen om mänskliga och medborgerliga rättigheter. Där står bland annat att alla människor är födda fria och med lika rättigheter, och att frihet består i rätten att göra vad man vill, så länge det inte skadar någon annan eller begränsar dennes möjligheter att utöva sina mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Läs hela inlägget här »

Comments (30)